Dava foods anläggning

Å Entelios hjälper Dava Foods att framtidssäkra deras anläggning

Å Entelios har nyligen genomfört en energikartläggning hos Dava Foods för att identifiera potentialen som finns i att minska deras anläggnings energiförbrukning. Att göra en energikartläggning är första delen i Entelios Smart Energy Concept. Konceptet bygger på att Å Entelios ser över alla delar av deras kunders verksamhet och finner ut hur den kan bli mer hållbar och effektiv.". Det handlar inte bara om att minska den aktuella förbrukningen utan även att hitta nya intäktskällor och sätt som företaget kan stötta Sveriges elsystem.

Å Entelios har nyligen genomfört en energikartläggning hos Dava Foods för att identifiera potentialen som finns i att minska deras anläggnings energiförbrukning. Att göra en energikartläggning är första delen i Entelios Smart Energy Concept. Konceptet bygger på att Å Entelios ser över alla delar av deras kunders verksamhet och finner ut hur den kan bli mer hållbar och effektiv.". Det handlar inte bara om att minska den aktuella förbrukningen utan även att hitta nya intäktskällor och sätt som företaget kan stötta Sveriges elsystem. DAVA Foods Sweden är ett dotterbolag i DAVA Foods-koncernen, som är ett innovativt nordiskt livsmedelsföretag som bearbetar, förpackar och distribuerar ägg och pastöriserade produkter, samt växtbaserade livsmedel inklusive frön, kärnor, oljor och kryddor. Se DAVA Foods företagsvideo i botten av sidan.

På DAVA Foods i Skara bearbetas, förpackas och distribueras skalägg och pastöriserade ägg brett till den svenska detaljhandeln, foodservice och industriella marknaden. Deras värderingar är hälsa, hållbarhet och innovation, något som passar väl in med Å Entelios vision. Ett stort steg de redan gjort mot en mer hållbar värld är att installera en solpark med en kapacitet på 500 000 kWh. I linje med detta så var det kanske inte så konstigt att de även valde att göra en energikartläggning.

Första steget i energikartläggningen är att Å Entelios utför analyser baserat på den data som finns över kundens energisystem. Från den data man tar fram kan man tillsammans med kunden hitta olika åtgärder som de kan utföra för att sänka deras elförbrukning. För att få mer anpassade åtgärder behöver Å Entelios göra ett platsbesök hos kunden där de kan undersöka mätningar på specifika energiförbrukare. Vad gjorde då Dava Foods till ett bra företag att göra en energikartläggning på?

”Vi såg en stor potential i energibesparing och utifrån det så bestämde vi oss att den bästa vägen framåt är att göra en energikartläggning för att verifiera och analysera det vi sett i förstudien och även då upptäcka fler möjligheter till förbättring”, säger Magnus Björk, Sales Expert Smart Energy Concept på Å Entelios.

Energikartläggningen är första steget i Å Entelios Smart Energy Concept, efter detta steg kan man kolla vidare på rekommenderade åtgärder som till exempel batterier eller deltagande på stödtjänstmarknaden. Med hjälp av att göra de traditionella delarna av en energikartläggning kombinerat med Å Entelios energitjänster kan man göra sin verksamhet så energieffektiv som möjligt, spara in på onödiga energikostnader och tjäna pengar på den kapacitet man kan göra tillgänglig för marknaden. Det är Entelios översikt över hela energimarknaden som Dava Foods uppskattar med samarbetet.

"På DAVA Foods arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt miljöavtryck och skapa en mer hållbar produktionsprofil. Solcellsparken är en del av en stor portfölj av energibesparande åtgärder som stödjer vår hållbarhetsstrategi och koncernens ambitiösa mål att minska CO2-utsläppen. Det är en riktning som tydligt markerar vårt engagemang för den gröna omställningen och vår förpliktigande roll i samhället att producera hållbara livsmedel. Solceller kan bidra betydligt till den gröna omställningen genom att minska CO2-utsläppen och beroendet av fossila bränslen.

Nu tar vi steget vidare och engagerar oss med Å Entelios, som med en helhetssyn på både förbrukning, optimering och intäktsoptimering kommer att bidra till att skapa en förbättrad förbrukningsbalans och optimera energikällorna.

Tillsammans strävar vi att fortsatt förbättra vår energieffektivitet och infrastruktur, minska vår påverkan och skapa en mer hållbar leveranskedja, säger Kristian Ramstad, VD på Dava Foods Sweden AB”.