Egby vindkraftpark stark aktör i bransch i medvind

Vindkraft som energikälla har blivit något av en symbol för allt miljö- och klimatvänligt. I lilla Egby på Ölands ostkust finns fyra av Sveriges sammanlagt uppåt 5000 vindkraftverk. Egbys hela produktion, cirka 14 GWh/år, säljs via Å Entelios till den öppna elmarknaden.

Egbys vindkraftverk är en pålitlig vindkraftsproducent och samarbetspartner, konstaterar Tomas Lundin, KAM, på Å Entelios.

Snurrorna går för högtryck och den svenska vindkraften producerar mer el än någonsin.

Vindkraften är den förnyelsebara energikälla som ökar mest och svarar idag för 15-20 procent av Sveriges elproduktion, säger Per Carlsson, konsult med gedigen erfarenhet inom vindkraftmarknaden.

Han ansvarar för driften av Egby Vindkraftverk på Öland och är vd för del av Ventosumparken vid Falkenberg, som är en av de äldsta vindkraftparkerna i Sverige. Bägge verksamheterna ägs av fastighetsbolaget Balder. Sammanlagt produceras cirka 20 GWh (energi som motsvarar elförbrukning av 800 villor om året).

I båda fallen samarbetar vi med Entelios för avyttring av elkraften, uppger Per. Å Entelios är en både kreativ och tillgänglig samarbetspartner. I en bransch och en marknad med snabba svängningar känns det tryggt att ha en partner som är sakkunnig och alltid är på tå, säger Peter.

Egby Vindkraftverk AB ligger i Borgholms kommun på Ölands östra sida. Landskapet är flackt, det blåser nästan jämt, och ger vindarna fritt spelrum. Det fruktbara samarbetet med Å Entelios har pågått i många år – i riktigt god medvind, skulle man kunna säga.