Vindkraftverk väger tungt i elproduktion

Med en mix av stora och småskaliga vindkraftverk tillhör Sverige de världsledande länderna av miljövänlig elproduktion. Gunnar Nilsson, Ekonomisk Resurs Göteborg AB, förvaltar en handfull mindre vindkraftparker som levererar närmare 100 GWh/år som säljs via Å Entelios till den öppna marknaden.

Gunnar Nilsson, 66, har ett mångårigt och starkt engagemang för grön el. Genom Ekonomisk Resurs i Göteborg AB hanterar han administrationen och löpande avtal för 17 sydsvenska vindkraftverk med skiftande ägarkonstellationer.

Å Entelios är för oss den optimala samarbetspartnern, tycker han. Å Entelios rådgivare är en tillgång i alla lägen och tar förhållandevis låga avgifter för sina volym- och profilkostnader. Vi har ett delvis ömsesidigt samspel.
Vi har jobbat tillsammans i åtta år, det känns tryggt att ha tillgång till Entelios branschkunskaper och prissättning, säger Gunnar Nilsson, som bland annat ansvarar för fastpris- och löpande avtal mellan Å Entelios och de olika enheterna av producenter.

Hans uppdragsgivare bedriver produktion i följande vindkraftparker; Istad Wind Power Management AB, Gränslösa Drift AB och Ryd-Rönnerum Drift AB, samtliga på Öland, samt Isgrannatorp Drift AB, nordöstra Skåne. Vidare är han involverad i Norrby Vind AB, också det på Öland, och ett medlemsägt vindkraftverk på Orust.

Vår produktion på Öland består av 14 vindkraftverk med varierande kapacitet och parken utanför Kristianstad är på tre verk, säger han.

Gunnar Nilsson ser positivt på den kommande frekvensreglingen:

Det är en nödvändighet för att undvika överskott på elnätet. Rätt reglerutrustning och möjligheterna att lagra överskott i form av till exempel vätgas, ser jag som ett par av de största utmaningarna för att nå bästa möjligheterna till en marknadsreglering.

Vindkraften är den förnyelsebara källa som ökar mest och svarar idag för uppåt 20 procent av Sveriges totala elproduktion.