Genom flexibilitetslösningar kan Hennig-Olsen Is ge avgörande bidrag till det lokala elnätet

Ett positivt samhällsbidrag stod i fokus för Hennig-Olsen Is när de ingick avtal om flexibilitet genom Å Entelios. Flexibilitetslösningarna hos Hennig-Olsen Is gör att de både kan producera ”Kremen av iskrem” och bidra till bättre kapacitet hos det lokala elnätet – samtidigt!

Hennig-Olsen Is är Nordens äldsta glassproducent med glassrecept som har gått i arv sedan 1924. Eftersom man vill utvecklas på ett hållbart och miljövänligt sätt är Hennig-Olsen Is ständigt på jakt efter nya möjligheter. Tillsammans har Å Entelios och Hennig-Olsen Is hittat lösningar som kommer flera till godo.

Reglerar fryseriet utan att glassen smälter

Hennig-Olsen Is fabrik utanför Kristiansand producerar varje år runt 32 miljoner glass och frysta desserter. Därför låter det kanske konstigt att det är just fryseriet som regleras hos Hennig-Olsen Is.

Bakom lösningarna hos Hennig-Olsen Is ligger grundliga analyser och fysiska besiktningar genomförda av Å Entelios. Då kom man fram till att det skulle vara möjligt att reglera både elpannor, ångpannor och fryseri utan att det skedde på bekostnad av produktionen. Att fryseriet regleras hos en glassproducent utan att produkterna påverkas är fullt möjligt med rätt lösningar.

Bidrar till det lokala elnätet

Flexibilitetslösningarna hos Hennig-Olsen Is innebär att elförbrukningen reduceras under perioder då belastningen på det lokala elnätet är hög. Genom att reducera den egna förbrukningen under perioder med hög belastning bidrar Hennig-Olsen Is till att nätet inte överbelastas. Att elnätet inte blir överbelastat ger försörjningstrygghet för företag och privatpersoner som använder sig av elnätet. Att Hennig-Olsen Is bidrar med flexibilitet har därför betydelse för dem själva och alla andra som använder det lokala elnätet.

Genom flexibilitetslösningar används det befintliga elnätet smartare och bättre. När Hennig-Olsen Is erbjuder flexibilitet leder detta till att behovet av en utbyggnad av elnätet minskar eftersom man bidrar till att säkerställa en tillräcklig kapacitet i nätet. Har man inte tillräcklig kapacitet i elnätet tvingas man bygga ut även om det bara handlar om korta perioder av överbelastning.

En utbyggnad av elnätet innebär bland annat att man måste inkräkta på naturområden, något som både Hennig-Olsen Is och Å Entelios anser att det är viktigt att undvika. Genom flexibilitet hittar man hellre möjligheter för en reglering av Hennig-Olsen Is elförbrukning på ett sätt som är ändamålsenligt både för dem och för miljön.

För oss på Hennig-Olsen Is är det viktigt att bidra till samhället där så är möjligt. Genom Entelios har vi fått smarta lösningar som gör att vi bland annat kan bidra till ökad stabilitet i det lokala elnätet. Med Å Entelios som energirådgivare ser vi även spännande möjligheter för framtiden som kan vara positiva både för oss och samhället i stort, säger Karl Tore Nielsen, driftsingenjör på Hennig-Olsen Is.

Hennig-Olsen Is är en innovativ och framtidsorienterad glassproducent som ständigt är på jakt efter nya lösningar. Miljö och hållbarhet står i centrum för Hennig-Olsen Is, och de ser framför sig att de kommer att kunna använda sig av flera möjligheter i framtiden. Bland annat deltar de ständigt i nya projekt på flexibilitetområdet. För Entelios är det inspirerande att jobba med ett företag som kontinuerligt är på jakt efter smarta energilösningar. Tillsammans ska Å Entelios och Hennig-Olsen Is jobba för att ”Kremen av iskrem” blir alltmer hållbar.