Picture of NK in Stockholm

Hållbara strategier viktigt hos Hufvudstaden

Miljömedvetet och klimatsmart. Men också faktorer som långsiktighet och riskminimering är några av huvudsakerna när börsnoterade Hufvudstaden AB väljer krafthandelslösningar från Å Entelios till sina fastighetsbestånd i centrala Stockholm och Göteborg.

Hufvudstaden tillhör Entelios äldsta kunder. Det mångåriga samarbetet sträcker sig över decennier där Entelios infriar och ombesörjer fastighetsbolagets elbehov och är delaktig i den långsiktiga finansiella rådgivningen av strömkällor.

Entelios är en stabil och pålitlig samarbetspartner där vi genom en regelbunden analys och gemensam strategi väljer att styra riskerna och stabilisera prisbilden på el över längre tid, säger Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Hufvudstaden, som är Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag, är en betydande fastighetsägare koncentrerad till de centrala delarna av våra två största städer. NK-varuhusen tillhör flaggskeppen i det ansenliga fastighetsbeståndet som omfattar kontor och kommersiella lokaler. Hufvudstaden ägs av Lundbergs och är ett av de starkaste varumärkena i fastighetsbranschen.

Vi förespråkar en hållbar utveckling med hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga faktorer
Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi energieffektiva och klimatsmarta lösningar. I samarbete med Entelios uppmuntrar vi våra hyrestagare att välja hållbara och genomföra energieffektiva lösningar. Vi har en rad klimatmål och vill bidra till det nationella miljömålet om en hållbar framtid och ett fossilfritt Sverige 2045, säger Karl-Johan Wall.

Hufvudstadens fastigheter förbrukar cirka 35 000 MWH/år. ”Grön” el är ett viktigt inslag i bolagets miljöpolicy och sedan lång tid tillbaka använder man sig av ursprungsmärkt vatten.