Lindex store

Lindex sätter nya trender – både i mode och miljöval

Lindex är ett av Europas ledande modeföretag. Det växande företaget är även en förebild när det gäller retailbranschens ansvarstagande inom miljö- och klimatfrågor. Samarbetet med elhandelsbolaget Å Entelios sprider positiv energi och bidrar till att stärka Lindex varumärke och värderingar om en hållbar framtid.

Lindex engagemang inom miljöfrågor är stort. Bolaget har e-handel och cirka 460 butiker på 18 marknader. Genom samarbete med globala modeplattformar har man även online-försäljning över hela världen.

Å Entelios är specialist på förvaltning och handel av el och därmed en viktig medspelare till Lindex. Bolagen har ett etablerat och väl fungerande samarbete när det gäller elförsörjningen till Lindex anläggningar i de nordiska länderna.

Lindex uppskattar och känner en trygghet i att Å Entelios har finansinspektionens tillstånd och som oberoende part sköter upphandlingar av klimatvänliga energilösningar. Samordning av nätfakturor är en annan, administrativ tjänst som förenklar och röner stor uppskattning i en butikskedja med central ledningsorganisation.

Lindex värnar om miljön och ställer sig bakom de globala målen för en hållbar utveckling.

Vi har formulerat ett hållbarhetshetslöfte, att göra skillnad för framtida generationer, där klimatfrågan är en viktig del. I vårt arbete med att minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent senast 2030 är Å Entelios en viktig samarbetspartner, förklarar Anna-Karin Dahlberg, Hållbarhetschef på AB Lindex.

Å Entelios har många kompetensområden och bidrar med en rad olika tjänster som ligger helt i linje med Lindex miljöstrategi och energieffektiviseringsprogram.

Bland våra många kunder inom handeln tillhör Lindex de kanske mest engagerade och målmedvetna när det gäller elmarknaden, både beträffande möjligheter och modeller till effektiviseringar, som fakturasamordning, och erbjudna alternativ bland förnyelsebara energikällor, säger Mattias Grafford, Key Account Manager, Entelios AB.
Vi växer i takt med våra kunder på deras respektive marknader, att få känna delaktighet i Lindex tilltagande hållbarhetsresa, känns mycket inspirerande, tycker han.

Lindex, som har cirka 5 000 anställda, har ett sortiment omfattar olika koncept inom dam-, barn- och underkläder samt kosmetika.