Magnihill logo

Å Entelios och Magnihill: Nära kundkontakt driver ett framgångsrikt partnerskap.

Å Entelios, en ledande aktör inom energiförvaltning och innovativa energilösningar har sedan januari 2022 ingått i ett avtal med Magnihill där Å Entelios förvaltar deras elförbrukning. Å Entelios förvaltar en mix av egenproducerad och inköpt el på över 3GWh per år. Den el som Magnihill producerar själv består av 1GWh från solceller.

Magnihill är ett svenskt familjeföretag från Skåne som odlar, producerar och importerar frysta grönsaker, bär och frukt. Deras fokus ligger att ta fram ekologiska produkter samtidigt som de stöttar svensk småskalig livsmedelproduktion och svensk arbetskraft.

Magnihill blev kund hos Å Entelios i januari 2022 och har redan på den korta tiden blivit imponerade över vårt arbete. De delar av samarbetet som de uppskattar mest är lättillgängligheten hos kundansvarig, informationen från våra portföljförvaltare samt att de kan få stabila priser på en annars osäker marknad.

Vi ser stora fördelar att ha en nära kontakt med olika kompetenser inom elmarknaden och på det sättet ta del av kunskap om elmarknaden på ett enkelt sätt. Även möjligheten att vara i framkant i utvecklingen av nya fenomen som uppstår kring energiområdet som exempelvis flexibilitetsmarknaden säger Fredrik Almgren, Ekonomichef / IT på Magnihill AB.

För Å Entelios del uppskattar vi även att ha Magnihill som kunder, de förstår vikten av att investera i hållbarhet vilket man ser i och med att de köper in förnybar el och att de täcker en stor del av deras förbruk av egenproducerad el från deras solcellspark säger Mattias Lundberg, Key Account Manager på Å Entelios.

Den stora fördelen Magnihill upplever är att få tillgång till ett stabilt elpris via portföljförvaltning men även ha möjlighet till individuella önskemål om det uppstår förändringar i verksamheten. Till exempel när de hade en avvikande riskbenägenhet i samband med extremt volatila priser hösten 2021 eller vid installationen av deras solcellspark.