Å Entelios stöttar Martin & Servera i deras satsning på solenergi

Martin & Servera är Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök. Förutom att hjälpa sina kunder att göra hållbara val satsar de även stort på att minska sin egen klimatpåverkan, målet är en klimatneutral verksamhet 2030. Vi på Å Entelios har varit Martin & Serveras elhandlare under många år och har hjälpt dom med att köpa in el från förnyelsebara energikällor och skapa en mer förutsägbar elkostnad.

Martin Servera employee
Martin Servera truck

Några av de insatser som Martin & Servera har gjort för att minska sin egen klimatpåverkan är att placera solceller på sina lagerhus och teckna ett PPA-avtal för en egen solpark i Skurup. Parkens beräknade produktion är ca 19 GWh, vilket motsvarar hälften av Martin & Serveras årliga elförbrukning. Martin & Serveras satsningar på solceller har skett både fysiskt och virtuellt, vilket ställer krav på en partner som förstår helheten.

Vi på Å Entelios hjälper Martin & Servera att balansera sin förbrukning mot egen elsäkring genom ett PPA-avtal i kombination med traditionella elsäkringar. Vi hjälper också Martin & Servera med administration av den el de producerar själva och sköter Martin & Serveras handel av ursprungsgarantier. En stor del av Martin & Serveras ursprungsgarantier kommer från deras egna solceller, men för att täcka all förbrukning så köper vi även in ursprungsgarantier från andra förnyelsebara energikällor. Här krävs det en god kommunikation mellan oss och kund.

Maja Horwitz, ansvarig för Finance Process Development på Martin & Servera, uppskattar att Å Entelios har anpassat sina tjänster i takt med företagets satsningar på solceller.

Vi har haft Å Entelios som elhandlare under många år. Vi har hittat nya arbetssätt som gör att vi kan optimera våra elsäkringar utifrån nya förutsättningar. De har även utvecklat nya tjänster utöver kraftleverans och prissäkringar, idag hjälper de oss också med administration av den el vi producerar själva.

Emelie Ekman, Key Account Manager på Å Entelios, har arbetat tillsammans med Martin & Servera under flera år och betonar vikten av nära och goda relationer med kunder.

Det är inspirerande att få arbeta tillsammans med kunder som har samma syn och stark vilja att skapa en hållbar framtid. Investeringarna i egna solceller visar att Martin & Servera har höga ambitioner och vi är glada att få vara med på deras resa.