Opus Bilprovning förlänger med Å Entelios som partner för elinköp och miljöel

Med cirka 30 miljoner besiktigade fordon i världen årligen är miljöfokus och klimatansvar självklara ingredienser i Opus verksamhet.

Opus Bilprovning utför kontroll- och registreringsbesiktning av lätta och tunga fordon och erbjuder sina tjänster på 92 stationer från Kiruna i norr till Malmö i söder. Nu har Entelios och Opus Bilprovning förlängt avtalet där Å Entelios hanterar Opus elinköp och miljöel till sina stationer.

Avtalet har en storlek på cirka 9 GWh per år och inkluderar både el och förvaltning. Entelios hjälper även Opus Bilprovning med fakturasamordning för både nätfakturor och fjärrvärme, säger Mattias Grafford, Affärsansvarig säljare i Å Entelios. Ett trafiksäkert och miljömedvetet Sverige är viktigt för Opus Bilprovning och avtalet med Entelios säkerställer att elen som används på våra stationer är 100% förnybar och att vi får en effektiv administration, säger Petra Lovric, Accounting Manager på Opus Bilprovning