Å Entelios and Pixii logo

Å Entelios och Pixii i ett samarbete kring leverans till stödtjänster och flexibilitet från energilager

Å Entelios har ingått ett samarbete med företaget Pixii gällande leverans till stödtjänster och flexibilitetstjänster. Samarbetat vill möjliggöra en helhetslösning för leverans till stödtjänster som kombinerar Å Entelios erfarenhet av energihantering och marknadskunskaper med Pixiis expertis inom energilagring. Samarbetet vill resultera i en smart energilagerlösning som ger kunder möjlighet att delta på stödtjänstmarknaderna och generera intäkter.

Pixiis energilagerlösning är utformade för att övervaka och optimera energianvändningen i fastigheter samtidigt som det bidrar till att stabilisera elnätet. Deras energilager kan erbjuda både kostnadsoptimering och nya intäkter genom att leverera en rad nyttor och tjänster, så som energiarbitrage, laststyrning, flexibilitet och lagring av överskottsproduktion.

Med en ökad produktion av förnybar energi och en ökad efterfrågan på el blir energilager en allt mer kritisk komponent för energiomställningen. Energilager kan lagra överskott av produktion av sol- och vindkraft, bidra till att lösa utmaningar med effekt- och kapacitetsbrist samt leverera till stödtjänster för att reglera frekvensen. Det kan också bidra till att optimera energiförbrukningen och uppnå både ekonomiska och miljömässiga vinster.

Å Entelios och Pixii samarbetar för att leverera innovativa energilagringslösningar som möter kundernas behov samtidigt som det bidrar till att skapa en mer hållbar energiframtid.