RWE Renewables inleder samarbete med Å Entelios

Den nordiska energileverantören Å Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den globala energigruppen RWE Renewables förnybara energiproduktion i den nordiska regionen. Samtidigt utökar Å Entelios nu sin nordiska närvaro.

Vi är stolta över att en sådan stor och professionell aktör som RWE Renewables har valt Entelios som leverantör på den nordiska marknaden. Det är en kvalitetsstämpel för Å Entelios och vår ställning i den nordiska regionen. Detta kommer att bli ett av de största förvaltningsavtal vi har”, säger Atle Knudsen, tidigare vd för Entelios

RWE Renewables nordiska produktionsportfölj består av vindkraftparker i Danmark och Sverige med en total årlig produktion på runt 1,3 TWh. Detta motsvarar elförbrukningen för ungefär 140 000 hushåll. Avtalet inkluderar även förvaltningen av elcertifikat och ursprungsgarantier.

Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare årlig förlängning.

RWE Renewables är en ledande aktör inom förnybar produktion med erfarenhet av utveckling, konstruktion och drift av vind- och solkraftparker. När vi sökte en partner som kunde ge oss marknadstillträde i den nordiska regionen föll valet på Å Entelios. RWE Renewables mål att snabbt öka tillgången på förnybar energi och bidra med en positiv klimatpåverkan passar bra ihop med Å Entelios ambition att bli en ledande energipartner inom förnybar energi i den nordiska regionen”, säger Roland Flaig, vd för RWE Renewables Sweden.