Å Entelios förstärker sin position

Region Örebro väljer Å Entelios och Region Gävleborg och Region Västernorrland förnyar förtroendet.

Å Entelios har under de senaste månaderna vuxit inom Sveriges regioner, en intressant kundgrupp med stor volym och kunniga användare där elkostnaden är en viktig beståndsdel i driftsbudgeten. Nu har vi glädjen att meddela att vi vunnit ytterligare tre viktiga upphandlingar: Region Gävleborg, Region Västernorrland och Region Örebro.

Region Gävleborg är sedan många år en av våra kunder inom vår portföljförvaltningstjänst – bestående av fysisk leverans och strategiskt kloka prissäkringar tillsammans med rapportering och tillgång till förnyelsebar energi. Å Entelios vann upphandlingen i stark konkurrens med flera andra duktiga aktörer. Vår höga kvalitet och konkurrenskraftiga pris gjorde att kunden gav oss förnyat förtroende att fortsätta arbeta tillsammans i ytterligare många år.

Nyligen annonserade även Region Västernorrland att ge Å Entelios fortsatt förtroende för ytterligare en avtalsperiod. Även i denna upphandling var konkurrensen hård med flera anbudsgivare. Med ett starkt leveransteam och bra tekniska lösningar till fördelaktigt pris så fortsätter samarbetet ytterligare en avtalsperiod rörande elhandel, rapportering och ett tjänster gällande miljö och hållbarhet.

Vi förlänger ytterligare en avtalsperiod med Å Entelios. Det känns verkligen bra då de är en professionell aktör med stor erfarenhet när det gäller elhandel, administration och miljö/hållbarhet, säger Jan Lindberg Energicontroller i Region Västernorrland

Tidigare i år kom det glädjande beskedet att även Region Örebro väljer Å Entelios. Region Örebro har tidigare varit kund till Å Entelios, då under namnet Telge Kraft, men har under en period haft en annan aktör. Under maj 2020 genomförde regionen en upphandling där Å Entelios fick förtroendet att bli den framtida partnern tack vare höga poäng i utvärderingen avseende kvalitet.

– Jag tror att vi lyckas behålla och växa i detta viktiga kundsegment för att vi tydligt visar att vi kontinuerligt levererar kvalitet, säger Fredrik Lind, Head of Key Account Management i Entelios AB.

­– Vi erbjuder kvalitativa förvaltningslösningar och portföljstrategier som fungerar över tid. Vi vet att kunderna uppskattar att våra förvaltare arbetar nära dem med stor delaktighet och proaktivitet. Vi ser även att kunderna känner en stor trygghet i att vi har finansinspektionens godkännande att bedriva handel för kunders räkning. Vidare har vi ett KAM-team med stor kontinuitet arbetar hårt för att bygga och utveckla partnerskapet med våra kunder.

Å Entelios är en framgångsrik leverantör av förvaltningstjänster. Vi har levererat både fysisk leverans och strategiskt kloka prislåsningar till offentlig verksamhet i snart 25 år. Förutom dessa kärntjänster har vi satsat på bra kostnads- och förbrukningsrapportering samt en bred tjänsteportfölj inom hållbara lösningar.

Offentlig verksamhet har från början varit en viktig kundgrupp fö Å Entelios och vi har i dag 25 kommuner och 30 kommunala bolag bland våra kunder. Vi har också under många år arbetat med Regioner i Sverige och har förutom Region Gävleborg, Region Västernorrland och Region Örebro, Region Sörmland och Locum i kundportföljen.