DB Schenker truck

Schenker satsar grönt i bransch som är växande

En långsiktig och låg kostnadsnivå är avgörande faktorer som gör att DB Schenker väljer elhandelsbolaget Entelios som samarbetspartner. Det välkända transport- och logistikföretaget har terminaler och anläggningar vid ett 30-tal orter i Sverige dit Entelios levererar miljömärkt el.

Transportsektorn växer stadigt. I takt med en ökad näthandel stiger också efterfrågan av transporter för lättare gods och paket.

DB Schenker tillhör världens ledande transport- och logistikföretag. Avtalet i Sverige om grön el via Å Entelios har rullat på i mer än tio år.

Samarbetet med leverantörerna är en viktig del i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Goda samarbeten är avgörande för att vi ska nå alla våra mål, säger Ulrika Svanberg, tidigare inköpschef på DB Schenker i Sverige.

Ulrika Svanberg tycker att Å Entelios tillför DB Schenker mervärden.

Det krävs spetskompetens för att ha koll på den komplexa elmarknaden och där får vi genom Entelios precis den expertis som behövs i våra ambitioner att hålla en jämn och förutsägbar kontroll på kostnaderna, säger Ulrika

I avtalsportföljen finns en prissäkring för fasta elkostnader som sträcker sig över flera år. Schenker har valt förnyelsebara energikällor i form av vatten och vindkraft. Förbrukningen ligger på i runda tal 31 000 MWh/år.

DB Schenkers svenska huvudkontor finns i Göteborg.

Administration och samordning av elnätsfakturor till anläggningar inom de olika distrikten är en annan tjänst som Å Entelios tillhandahåller åt DB Schenker.