Väla Centrum

75% minskning av klimatavtrycket och ökade intäkter

Skandia Fastigheter och Å Entelios har skapat ett framgångsrikt partnerskap som har lett till en imponerande minskning av CO2-utsläpp och ökade intäkter. Med 66 miljoner kWh i energiförbrukning och 700 kW flexibla resurser har de arbetat tillsammans för att främja hållbar energianvändning inom fastighetsbranschen.

Väla köpcentrum, Sveavägen 44, Frölundatorg, S:t Per Gallerian, Mörby centrum och så vidare. Listan av välkända handelsplatser och fastigheter som ägs och förvaltas av Skandia Fastigheter kan göras betydligt längre. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar köpcentrum, kontor, bostäder och samhällsfastigheter i huvudsak i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det prisbelönta fastighetsbolaget tillhör landets ledande i sin bransch och har sedan många år Å Entelios som avtalspartner inom energitjänster.

Å Entelios hjälper oss att göra förnuftiga och förmånliga elinköp,
Lars Pellmark, ansvarig för installationer och energiteknik hos Skandia Fastigheter.
Lars Pellmark, ansvarig för installationer och energiteknik hos Skandia Fastigheter.

Lars har 30 års branschvana och uppskattar det helhetskoncept som Å Entelios kan erbjuda i form av inköp av ström tillsammans med långsiktig portföljförvaltning tillsammans med administrativa mende sista åren har samarbetet även utökats till att omfatta tjänster kring flexibilitet och energilagring.

Flexibilitetsmarknad är ett relativt nytt begrepp som går ut på att hantera kapacitetsbrister i elnätet, där förbrukare frivilligt och med kompensation kan medge en tillfällig minskning eller ökning av sitt uttag för att hjälpa systemet.

Skandia Fastigheter tillhör dem som har tagit ett beslut att gå med. På sin anläggning i Väla centrum utanför Helsingborg har de haft ett långsiktigt projekt med arbetsnamnet ”nollvisionen” som bygger på tre delar:

  • Minskad energianvänding och effektiviserad distribution
  • Egen energiproduktion – Väla har en av Sveriges största solcellparker
  • Digitalisering för att möta och följa upp åtgärder

Genom nytänkade och aktiv kunskapsdelning tillsammans med Å Entelios har etablerat sig som ett virtuellt kraftverk. För att möjliggöra en framtid med ett hållbart kraftsystem med förnyelsebar kraftproduktion använder Väla köpcentrum sin ventilations och klimatanläggning så att elnätet kan balanseras. Vidare har det virtuella kraftsystemet även investerat i ett batteri på 500 kW som hjälper kraftsystemet samtidigt som Skandiafastigheter blir ekonomiskt kompenserad för att erbjuda kapacitet till energisystemet vid behov.

Väla projektet är bara ett av flera goda exempel på Skandiafastigheter på hur Skandiafastigheter är med och tar ansvar för en hållbar framtid.

Medvetenhet om klimatpåverkan berör alla och därför finns det fler faktorer och olika parametrar att ta hänsyn till.

Vi uppskattar vårt samarbete som Å Entelios har tillsammans med oss och våra andra teknikpartners som gör att vi hela tiden utvecklar oss själva och branschen i stort att göra en grön utveckling med svarta siffror.

Skandia Fastigheter förfogar över mer än 120 fastigheter till ett värde av cirka 60 miljarder kr. Bolaget har 150 medarbetare. Ifjol korades Skandia Fastigheter till ”Årets arbetsgivare” i sin bransch (Brilliant Awards). Samarbetet med Å Entelios pågår sedan 2010.

Vill du veta mer om hur vi kan göra något liknande för ditt företag?