Technopolis

Technopolis stärker sin konkurrenskraft med ursprungsgaranti från Å Entelios

Technopolis erbjuder uthyrning av flexibla kontorslokaler, med goda möjligheter till nätverkande och tillväxt. Technopolis och deras hyresgäster var ute efter att ha en kraftleverantör med fokus på hållbara lösningar och ville vara säkra på att de förbrukade fossilfri el. Lösningen blev att köpa kraft med ursprungsgaranti via Entelios.

Ursprungsgaranti är en form av miljömärkning som innebär att kunden kan känna sig trygg i att det produceras lika mycket el baserad från en specifik kraftkälla som kunden själv förbrukar. Enligt Aksel Eckbo, säljchef på Entelios, är ursprungsgarantier kundens möjlighet att kunna stimulera till ökad produktion av förnybar kraft. Om kunden gör ett medvetet val av ursprung för sin el så får den kraftproducent som producerat denna mängd en extra intäkt som de kan använda för att rusta upp eller utöka sin produktion

För företagen som har sin arbetsplats hos oss var det viktigt att kunna dokumentera att vi använder fossilfri el. Med ursprungsgaranti från Entelios blev det möjligt att uppfylla hyrestagarnas önskemål och därmed även erbjuda en mer miljövänlig kontorsgemenskap.
– Elisabeth Engum Hool, Real Estate Manager på Technopolis
– Elisabeth Engum Hool, Real Estate Manager på Technopolis

Vill du veta mer om hur vi kan göra något liknande för ditt företag?