Vasakronan

Strävan mot klimatneutralitet och självförsörjning

Å Entelios hjälper Vasakronan, ett ledande svenskt fastighetsbolag, att nå klimatneutralitet och självförsörjning före 2030 genom klimatsmarta och skräddarsydda energilösningar

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kontors- och butikslokaler i storstäderna Stockholm. Göteborg, Malmö och Uppsala. Bland miljömålen finns att bolaget ska vara klimatneutralt i hela värdekedjan år 2030 och då självförsörjande när det gäller energi. Vasakronan ligger i framkant bland fastighetsbolagen när det gäller hållbar miljöteknik. Stockholm Flex, energilagring och egna solcellsanläggningar är några exempel på det.

Entelios är sedan 2020 en komplett energipartner till Vasakronan och samarbetet är uppskattat:

"Entelios är en etablerad och komplett energipartner som kan tillhandahålla oss alla tjänster, som vi har behov av inom det området",
Åsa Almquist, inköpschef hos Vasakronan
Åsa Almquist, inköpschef hos Vasakronan

Entelios svarar förutom för inköp och leverans av el, även för portföljförvaltning, flexibilitetstjänster och hantering av solcellsprodukter. Vasakronan har flera solcellsanläggningar där elen som produceras går, via Entelios, till fastighetsbolagets egna anläggningar. Störst är solelparken i Uppsala som producerar 5 GWh/år. Totalt förbrukar Vasakronan cirka 149 000 MWh/år (2023)

Tillsammans med representanter från Entelios har vi kontinuerliga statusmöten där vi delges en omvärldsanalys och uppdatering av marknadsläget på elkraftsidan. Det gör att vi även kan hänga med i den miljötekniska utvecklingen och det tycker vi är mycket bra.

– Vi på Vasakronan arbetar intensivt med att reducera effektuttagen i våra byggnader och Entelios har varit till stor hjälp med att bidra till kunskap och att bevaka de nya marknadsplatser som finns för effekt och frekvenshållning
Åsa Almquist, inköpschef hos Vasakronan
Åsa Almquist, inköpschef hos Vasakronan

Vill du veta mer om hur vi kan göra något liknande för ditt företag?