Karlstad university

Å Entelios samarbete med Naturskyddsföreningen stöttade storsatsning av Akademiska Hus

På den progressiva elmarknaden eskalerar behovet av nya och förbättrade energitjänster. Å Entelios är en framsynt och innovativ energipartner som stöttar sina kunder när det gäller att ta fram smarta lösningar för en mer kostnadseffektiv användning av ström. Som licenstagare till Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, kan Å Entelios förmedla investeringsmedel till åtgärder som reducerar elförbrukningen.

Akademiska Hus har dragit nytta av samarbetet i ett framgångsrikt energieffektiveringsprojekt vid Karlstads universitet. Satsningen är en viktig del i det statliga fastighetsbolagets arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck.

Å Entelios har sedan år 2000 med hjälp av välbeprövade metoder för bevakning och handel hjälpt Akademiska Hus med en proffsig rådgivning inom fysisk och finansiell handel. Entelios agerar portföljförvaltare och utför prissäkringsstrategier med tillhörande balansansvar. Detta är ett samarbete präglat av innovation och ständig utveckling.

Akademiska hus är en av våra största kunder och det glädjer oss att få vara med och bidra till att de uppnår sina klimatmål. Emelie Ekman, Å Entelios

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och den ledande hyresvärden för universitet och högskolor, från Malmö och Lund i syd till Luleå i norr. Totalt har man lokaler motsvarande 3,3 miljoner kvadratmeter, vilket är näst störst i landet av alla fastighetsbolag.

Det statliga bolaget har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i hållbarhetsarbetet är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor. Ett i raden av företagets lyckade exempel är en satsning på solceller i tre nya anläggningar som under hösten 2020 färdigställdes vid Karlstads universitet. Investeringen kommer att generera cirka 435 000 kWh miljövänlig el varje år.

Genom att Å Entelios har valt att förvalta Bra Miljöval-fonder i egen regi möjliggör det en snabb och smidig hantering vid projektansökan, som gav Akademiska Hus ett ekonomiskt tillskott i samband med ett energieffektiviseringsprojekt.

För oss är Å Entelios mer än bara en leverantör av ström, vi fokuserar bland annat på energieffektiviseringar och fick ett bra stöd av Å Entelios med att söka medel från Energieffektiviseringsfonden. Bidraget användes i arbetet med utbytet av bland annat 28 fläktmotorer vid installationen av ny energieffektiv ventilation vid lärosätet i Karlstad, säger Johan Svahn, fastighetsförvaltare på Akademiska Hus.
Detta är ytterligare en bekräftelse på att vi har gått från att utveckla affären från fysisk leverantör till att bli en innovativ energipartner. Målet är att vara våra kunders viktigaste bidrag till en hållbar framtid och samtidigt hjälpa våra kunder i övergången till ett helelektriskt och förnybart samhälle, poängterar Emelie Ekman, KAM/hållbarhetsansvarig, Å Entelios.
Å Entelios ser fram emot att i fortsättningen utveckla samarbetet och arbeta med våra kunder för att tillsammans utveckla våra energitjänster, tillägger hon.

Å Entelios engagemang för fondprojekt förstärker möjligheterna till hållbara avtal mellan el- och fastighetsbolag. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och det är tack vare försäljning av elenergi märkt Bra Miljöval som medel årligen avsätts till Miljöfond och Energieffektiviseringsfond.

Vi har totalt 56 licenstagare för Bra Miljöval Elenergi och några av dem väljer att förvalta fondmedel själva. Då ska de också hantera ansökningar och driva fondprojekten, exempelvis tillsammans med sina företagskunder, så som Entelios gör. Ansökningarna ska alltid godkännas av Bra Miljöval, vilket kan innebära att vissa delar av projektet lever upp till kriterierna och får stöd från fonden, förklarar Kim Blomster, produktansvarig El & Energi, Naturskyddsföreningen.