Löfbergs kaffeskrapa

Å Entelios hjälper Löfbergs att köpa in 100% förnybar energi och få förutsägbara elkostnader.

Löfbergs, som var pionjärer med att importera ekologiskt kaffe till Sverige, inser betydelsen av att använda elektricitet för rostningen som också kommer från bra källor. Samarbetet mellan Å Entelios och Löfbergs började år 2010 och med utbyggandet av ett nytt modernt rosteri år 2021 ligger nu deras förbrukning på 6,5 GWh per år. Deras elleverans består av 100% förnybar energi, samarbetet har inte bara en positiv påverkan på miljön, det har också hjälpt Löfbergs att spara 4,7 miljoner kronor i elkostnader under 2023.

Å Entelios, ett av nordens största elbolag mot företagsmarknaden förnyade 2021 avtalet med Löfbergs för att fortsätta leverera miljöel med förutsägbara kostnader. Å Entelios ansvarar för att förvalta elen och köpa in 100% miljövänlig el till de två rosterierna som Löfbergs driver i Karlstad. Rosterierna har tillsammans en förbrukning på 6,5 GWh, vilket motsvarar ungefär samma energiförbrukning som 1500 lägenheter.

Ett samarbete med fokus på hållbarhet

Hållbarhet har alltid varit i fokus på Löfbergs. År 1995 importerade Löfbergs den första containern med ekologiskt kaffe till Sverige och det familjeägda kafferosteriet jobbar aktivt med att minska sin klimatpåverkan på alla fronter. Målet är att minska utsläppen i hela värdekedjan (scope 3) med 30 procent till år 2030. Därför är det viktigt för dem att säkerställa att de kan täcka sitt elbehov helt med el från förnybara källor. Å Entelios har lång erfarenhet av att köpa in miljövänlig el till sina kunder och agerar även i detta fall för Löfbergs.

Skapa förutsägbarhet på en volatil marknad

Den andra delen av samarbetet är att skapa förutsägbara elpriser för Löfbergs. För stora företag som Löfbergs kan små förändringar i elpriset göra stor skillnad i den slutliga elkostnaden. Särskilt under de senaste två åren, då elpriset har varierat avsevärt mellan lägsta och högsta pris. Å Entelios har hjälpt Löfbergs att minska skillnaden mellan det högsta och lägsta pris de har betalat för elen, och under 2023 sparade Löfbergs 4,7 miljoner kronor i elkostnader.

Bra kommunikation har varit nyckeln till framgång i samarbetet

Samarbetet med Å Entelios är bra på många sätt. Vi har regelbundna genomgångar på kraftgruppsmöten och får marknadsanalyser från Å Entelios som hjälper oss att få bättre överblick över både vår egen förbrukning och faktorer på marknaden som påverkar elpriserna, säger Patrik Bodén, Purchasing & Supply Manager på Löfbergs.
Det är alltid kul att jobba med kunder som har stort fokus på hållbarhet. Vårt samarbete har varit väldigt framgångsrikt de senaste åren och vi har fått bra insikter från båda företagen. Jag ser fram emot att se hur samarbetet kommer att växa vidare och vilka möjligheter det finns för framtiden. Vi har bland annat kollat på potentialen med solceller och batterier, säger Mattias Lundberg, Key Account Manager på Entelios.