Solceller till företag

Har ditt företag övervägt möjligheten med solceller? Vi har utarbetat två alternativ där du antingen kan investera i solcellerna själv eller där vi täcker de initiala kostnaderna och ni sedan betalar genom ett leasingavtal. Att använda solceller är ett enkelt sätt för företag att minska sin miljöpåverkan och sitt beroende av elnätet.

Solceller på tak

4 goda skäl att börja använda solceller

Hållbarhet

Solenergi är en hållbar energikälla som bidrar till att minska företagets utsläpp. Detta är både bra för planeten och stärker företaget inför framtida rapporteringskrav.

Konkurrenskraft

Företag med solenergi kan förbättra sin konkurrenskraft genom att hänvisa till lägre utsläpp. Det förväntas bli en viktig faktor framöver för kunder som överväger att samarbeta och/eller köpa produkter/tjänster från er.

Utnyttja takytan

Solenergisystem kan installeras både på tak och fasader. På så sätt kan man utnyttja takytor som annars inte skulle användas, för att producera lokalt genererad kraft som gör att du inte behöver köpa el via nätet.

Lång livslängd och lågt underhållsbehov

Dagens solkraftsteknologi består av robusta komponenter med lång livslängd och lågt underhållsbehov. Detta gör teknologin till en långsiktig investering för ditt företag.

Se hur vi kan hjälpa dig

Hur fungerar det i praktiken?

Rent praktiskt analyserar vi i första hand det enskilda företagets energiförbrukning, byggnad och möjligheter för solcellsinstallation. På så sätt kan Å Entelios hitta den bästa lösningen tillsammans med kunden.

Å Entelios erbjuder finansieringslösningar som gör det lättare för företag att komma igång med solenergi. Vi fungerar som en rådgivare för att hjälpa kunden att optimera de ekonomiska fördelar som ingår i utbyggandet av solceller, till exempel klimatbidrag. Efter att solcellsanläggningen är installerad säkerställer vi att solpanelerna fungerar optimalt och att företaget når önskat resultat. Detta inkluderar regelbundet underhåll och uppföljning för att se till att solcellssystemet fungerar som det ska och producerar maximal effekt efter olika typer av förhållanden.

Å Entelios hjälper företag att göra hållbara val

Vi erbjuder smarta eltjänster anpassade efter ditt företag, skapar klimatstrategier och ger vägledning på elmarknaden. Med hjälp av att vi erbjuder lönsamma elavtal, spetskompetens och teknik vill vi göra det möjligt för våra kunder att bli ledande inom hållbara och lönsamma energilösningar. Genom att vara en innovativ och långsiktig energipartner hjälper vi företag att använda el smartare. Vi vill bli våra kunders viktigaste bidrag till en hållbar framtid.

Tät kommunikation och energirådgivning

Å Entelios har ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar optimalt och ger högsta möjliga effekt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att använda sig av solenergi och kan därför erbjuda skräddarsydda lösningar efter ditt företags behov.

Prata med en av våra specialister

Kontakta oss för att få veta mer om hur Å Entelios kan hjälpa ditt företag att använda solenergi.