URSPRUNGSGARANTIER

Ursprungsgarantier är elektroniska certifikat som handlas på en öppen marknad och används för att garantera ursprunget på el. Producenter runt om i Europa får certifikaten tilldelade av staten för varje MWh de producerar och säljer sedan garantin för att nå slutkonsumenten som kan ta del av värdet.

Opprinnelsesgarantier

Hur hjälper vi våra kunder med ursprungsgarantier

Konsument

Vi hjälper våra kunder att handla ursprungsgarantier för hela eller delar av sin förbrukning. Tillsammans med kunden hjälper vi er att skräddarsy en lösning som optimerar er energiportfölj.

Producent

Vi hjälper producenter att hitta en skräddarsydd lösning för vidare sälj av er ursprungsgarantier. Tillsammans så anpassar vi och skapar en strategi som vi arbetar utefter.

Certifiera ditt verk

Vi hjälper våra kunder att se över möjliga certifieringar som passar deras produktion. Som licenstagare för Bra Miljöval har vi god kunskap och lång erfarenhet av processen och kan bidra med vår expertis inom området.

Syftet med ursprungsgarantier är att bokföra var elen man handlar kommer ifrån. Genomatt handla ursprungsgarantier möter man de krav på ökad spårbarhet och minskad klimatpåverkan för den el man använder. Att deklarera elens ursprung förkommer allt mer och kan hjälpa er i ert hållbarhetsarbete.

Å Entelios är en av Nordens största inköpare av ursprungsgarantier. Vi har löpande kontakt med ett flertal mäklare både i Norden och Europa, och vi har också motpartsförhållanden med ett stort antal säljare och producenter av ursprungsgarantier i Sverige, Norden och Europa.

Snakk med en spesialist

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om opprinnelsesgarantier

Christer Jensen