Offentlig upphandling av el

Vi hjälper offentliga kunder med förutsägbara och miljömärkta elavtal, optimera den nuvarande elförbrukningen och administration.

Oslo universitet

Hur hjälper vi kunder inom offentliga sektorn

Vi skapar förutsägbarhet och ger dig översikt över din elförbrukning

Ni, tillsammans med våra förvaltare, arbetar fram ett förvaltningskoncept som är specialanpassad för era behov. Det innebär att ni själva kan bestämma om ni vill låsa en större del av er förbrukning och därmed minska risken för att köpa vid pristoppar, eller om ni vill låsa en mindre del och därmed kunna köpa mer vid låga priser.

Vi optimerar era byggnader, både nya och gamla

Offentliga kunder har ofta större byggnadsytor, både äldre och nya. Trots variationer på byggnader kan man hitta olika sätt som man kan energioptimera. I äldre byggnader finns ofta möjligheten till att effektivisera uppvärmningen och i nya kan man se över möjligheten att investera i solceller och batterier.

Bli en del av framtiden kommuner

Stödtjänstmarknaden har gått från 500 miljoner kronor för några år sedan till över 6 miljarder kronor år 2022. Vi hjälper kunder inom offentliga sektorn att delta på denna marknad. Både för att skapa intäkter åt verksamheten och bli en bidragande part till framtiden elsystem.

Ta kontakt med en expert

Entelios portföljförvaltningskoncept har i 25 år hjälpt våra kunder till låga och stabila priser i den komplexa och föränderliga elmarknaden. Prata med en expert om hur vi kan hjälpa ditt företag.

Ta kontakt

Tjänster som passar offentliga sektorn

Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som bäst tillgodoser dina behov.

Portföljförvaltning

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Med en genomtänkt strategi som utgångspunkt jobbar förvaltaren tillsammans med sitt team för att samla information och analysera marknaden för att kunna ta de bästa besluten. Vissa kunder vill att Å Entelios tar besluten, andra kunder använder oss som en rådgivare och har själva sista ordet. Samarbetet kännetecknas av att ha ett tätt samarbete mellan kunden, kundansvarig och portföljförvaltaren där man tillsammans går igenom marknaden och elportföljen. Detta gör att kunden är i säkra händer.

I 25 år

har Å Entelios hjälp kunder på elmarknaden.

Kundberättelser

Skandia Fastigheter

75% minskning av klimatavtrycket och ökade intäkter

Läs mer
Technopolis

Technopolis stärker sin konkurrenskraft med ursprungsgaranti

Läs mer
Vasakronan

Strävan mot klimatneutralitet och självförsörjning

Läs mer

Entelios Online: Fullständig översikt på ett ställe

Nu kan du få full översikt över hela din kunddata från Entelios Online. Detta inkluderar insikt i energiförbrukningen i realtid, rapporter, analyser och fakturahantering.

Logga in
Entelios online on computer

Varför Å Entelios?

Nordiska, men lokala

Vi levererar i hela Norden och säkerställer de bästa villkoren för våra kunder, men våra lokala kontor säkerställer lokal expertis.

Kunden i fokus

Vi har legat över branschgenomsnittet med marknadens nöjdaste kunder fyra år i rad (EPSI 2023).

Från A till Ö

Å Entelios hjälper genom hela resan mot den gröna omställningen - från elhandel till produktion och försäljning av egen producerat.

Prata med en av våra experter

Tillsammans hittar vi lösningar anpassade efter din verksamhet Ta kontakt med oss idag.